BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Guo GY, Zhang LJ, Li B, Liang RB, Ge QM, Shu HY, Li QY, Pan YC, Pei CG, Shao Y. Altered spontaneous brain activity in patients with diabetic optic neuropathy: A resting-state functional magnetic resonance imaging study using regional homogeneity. World J Diabetes 2021; 12(3): 278-291 [PMID: 33758647 DOI: 10.4239/wjd.v12.i3.278]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v12/i3/278.htm
Number Citing Articles
1
Yu-Qian Wu, Yi-Ning Wang, Li-Juan Zhang, Li-Qi Liu, Yi-Cong Pan, Ting Su, Xu-Lin Liao, Hui-Ye Shu, Min Kang, Ping Ying, San-Hua Xu, Yi Shao. Regional Homogeneity in Patients With Mild Cognitive Impairment: A Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging StudyFrontiers in Aging Neuroscience 2022; 14 doi: 10.3389/fnagi.2022.877281
2
Lei Liu, Jun Fan, Hui Zhan, Junli Huang, Rui Cao, Xiaoran Xiang, Shuai Tian, Hongwei Ren, Miao Tong, Qian Li. Abnormal regional signal in the left cerebellum as a potential neuroimaging biomarker of sudden sensorineural hearing lossFrontiers in Psychiatry 2022; 13 doi: 10.3389/fpsyt.2022.967391
3
Lin Yang, Ang Xiao, Qiu-Yu Li, Hui-Feng Zhong, Ting Su, Wen-Qing Shi, Ping Ying, Rong-Bin Liang, San-Hua Xu, Yi Shao, Qiong Zhou. Hyperintensities of middle frontal gyrus in patients with diabetic optic neuropathy: a dynamic amplitude of low-frequency fluctuation studyAging 2022; 14(3): 1336 doi: 10.18632/aging.203877
4
Juan Shen, Chao Xu, Khairunnisa Hasikin. Analysis of Brain Activity Changes in Patients with Parkinson’s Disease Based on Resting-State Functional Magnetic Resonance ImagingJournal of Healthcare Engineering 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8561351
5
Jiong-Jiong Hu, Nan Jiang, Jun Chen, Ping Ying, Ming Kang, San-Hua Xu, Jie Zou, Hong Wei, Qian Ling, Yi Shao. Altered Regional Homogeneity in Patients With Congenital Blindness: A Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging StudyFrontiers in Psychiatry 2022; 13 doi: 10.3389/fpsyt.2022.925412