BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Shen T, Feng XW, Geng L, Zheng SS. Reversible sinusoidal obstruction syndrome associated with tacrolimus following liver transplantation. World J Gastroenterol 2015; 21(20): 6422-6426 [PMID: 26034381 DOI: 10.3748/wjg.v21.i20.6422]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i20/6422.htm
Number Citing Articles
1
Li Li, Yue Dong, Rui-Dong Li, Yi-Feng Tao, Cong-Huan Shen, Zheng-Xin Wang. Sinusoidal obstruction syndrome related to tacrolimus following liver transplantationHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2020; 19(3): 299 doi: 10.1016/j.hbpd.2020.03.014
2
Yuchen Hou, Nga Lei Tam, Zhicheng Xue, Xuzhi Zhang, Bing Liao, Jie Yang, Shunjun Fu, Yi Ma, Linwei Wu, Xiaoshun He. Management of hepatic vein occlusive disease after liver transplantationMedicine 2018; 97(24): e11076 doi: 10.1097/MD.0000000000011076
3
Yukihiro Sanada, Yasunaru Sakuma, Yasuharu Onishi, Noriki Okada, Yuta Hirata, Toshio Horiuchi, Takahiko Omameuda, Koshi Matsumoto, Alan Kawarai Lefor, Naohiro Sata. Prevalence and outcomes of patients with sinusoidal obstruction syndrome after liver transplantation: A ten year's experience of a single center in JapanTransplant Immunology 2022; 71: 101557 doi: 10.1016/j.trim.2022.101557
4
Xuefeng Kan, Jin Ye, Xinxin Rong, Zhiwen Lu, Xin Li, Yong Wang, Ling Yang, Keshu Xu, Yuhu Song, Xiaohua Hou. Diagnostic performance of Contrast-enhanced CT in Pyrrolizidine Alkaloids-induced Hepatic Sinusoidal Obstructive SyndromeScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep37998
5
Jie Xu, Weiqian Wang, Xiao Yang, Aizhen Xiong, Li Yang, Zhengtao Wang. Pyrrolizidine alkaloids: An update on their metabolism and hepatotoxicity mechanismLiver Research 2019; 3(3-4): 176 doi: 10.1016/j.livres.2019.11.004
6
Jia-Yun Jiang, Yu Fu, Yan-Jiao Ou, Lei-Da Zhang. Hepatic sinusoidal obstruction syndrome induced by tacrolimus following liver transplantation: Three case reportsWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(36): 13408-13417 doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13408
7
Shuang-Nan Zhou, Dan-Ni Feng, Ning Zhang, Yan-Ling Sun, Yong-Wu Li, Xia Zhou, Ju Dong Yang, Zhen-Wen Liu, Hong-Ling Liu. Hepatic sinusoidal obstruction syndrome due to tacrolimus in a liver-transplantation recipientGastroenterology Report 2021; 9(5): 485 doi: 10.1093/gastro/goaa056
8
Neha Bakshi, Archana Rastogi, Viniyendra Pamecha, Chhagan Bihari. Sinusoidal dilatation and congestion in post-transplant liver biopsies from patients presenting with transaminitisJournal of Clinical Pathology 2021; 74(6): 372 doi: 10.1136/jclinpath-2020-206870
9
Ying Liu, Li-Ying Sun, Zhi-Jun Zhu, Lin Wei, Wei Qu, Zhi-Gui Zeng. Is sinusoidal obstructive syndrome a recurrent disease after liver transplantation? A case report World Journal of Clinical Cases 2021; 9(2): 489-495 doi: 10.12998/wjcc.v9.i2.489
10
Elizabeth Harris, Steven Hanish, Parsia Vagefi, Arjmand Mufti. Acute Cellular Rejection Presenting With Sinusoidal Obstruction Syndrome and Refractory Ascites Postliver TransplantationACG Case Reports Journal 2023; 10(1): e00919 doi: 10.14309/crj.0000000000000919
11
Batsaikhan Bat-Erdene, Sergelen Orgoi, Erdene Sandag, Ulzii-Orshikh Namkhai, Bat-Ireedui Badarch, Batsaikhan Batsuuri. Inferior vena cava stenosis-induced sinusoidal obstructive syndrome after living donor liver transplantationKorean Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery 2016; 20(3): 133 doi: 10.14701/kjhbps.2016.20.3.133
12
Tae Beom Lee, Kwangho Yang, Hyo Jung Ko, Jae Ryong Shim, Byung Hyun Choi, Jung Hee Lee, Je Ho Ryu. Successful defibrotide treatment of a patient with veno-occlusive disease after living-donor liver transplantationMedicine 2021; 100(25): e26463 doi: 10.1097/MD.0000000000026463
13
Xiao-Qian Yang, Jin Ye, Xin Li, Qian Li, Yu-Hu Song. Pyrrolizidine alkaloids-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome: Pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment, and outcomesWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(28): 3753-3763 doi: 10.3748/wjg.v25.i28.3753
14
Jesus Ruiz-Manriquez, Eric Kauffman-Ortega, Armando Gamboa-Dominguez, Javier Ríos-Valencia, Wagner Ramirez-Quesada, Nayelli C Flores-García. Sinusoidal obstruction syndrome after liver transplantation: An interplay between thrombotic and immunological factors. A case reportJournal of Liver Transplantation 2021; 2: 100018 doi: 10.1016/j.liver.2021.100018
15
TacrolimusReactions Weekly 2015; 1560(1): 154 doi: 10.1007/s40278-015-3526-x